h
28 maart 2018

De SP verandering

Acht jaar SP in Waterland en in de raad heeft veel veranderd. We hebben aan Waterland laten zien dat je niet in de raad hoeft te zitten om verandering te weeg te brengen.

Lees verder
12 oktober 2017

Meer geld voor sportpark Markgouw in Monnickendam

Afgelopen week hebben de verenigingen van het sportpark Markgouw aan de noodbel getrokken. Het sportpark lijdt onder het achterstallige onderhoud. Nu er een wens voor een tweede hockeyveld ligt, is moment daar om het hele sportpark aan te pakken. SP Waterland komt met voorstellen dit mogelijk te maken.

Lees verder
4 oktober 2017

Blijft de Graaf Willemlaan toegankelijk voor ouderen?

In de komende maanden wordt de Graaf Willemlaan tussen de Deen en de rotonde met de N518 in Monnickendam opnieuw ingericht. Om meer parkeerplaatsen mogelijk te maken zullen de voetpaden versmald worden tot 1.5 meter. Veel te smal voor ouderen met een rollator of rolstoel, of ouders met een kinderwagen om elkaar te kunnen passeren. SP Waterland heeft aan het College gevraagd het plan aan te passen.

Lees verder
14 september 2017

Het Galgeriet

Vorig week werd tijdens de raadsvergadering duidelijk dat er een kink in de kabel is in het huidige plan voor de tijdelijke supermarkt, bierbrouwerij en brug over de haven.

Lees verder
16 maart 2017

SP stemmers Bedankt!

Foto: SP

Wij gaan door met knokken voor een sociaal Nederland!

Lees verder
15 maart 2017

Gebruik uw stem!

Foto: Martijn Hartog

Woensdag stonden we vroeg in de ochtend, met 4 teams bij de bushaltes koek en flyers uit te delen.

Lees verder
14 maart 2017

Nieuwe Jaarkrant Waterland

Foto: SP

Lees hier de nieuwe jaarkrant van SP Waterland!

Lees verder
11 maart 2017

Zaterdag campagnedag

Foto: Martijn Hartog

Afgelopen weekend was het laatste weekend voor de verkiezingen en onze afdeling pakte flink uit door op zaterdag in Monnickendam en Volendam op 4 plaatsen tegelijk te flyeren.

Lees verder
4 maart 2017

Ouderenkrant en stempas-magneet rondgebracht in Edam

Foto: Wilma Hartog

Op een zonnige zaterdagmiddag hebben we de ouderenkrant en de stempas-magneet rondgebracht in de Roelof Bootstraat in Edam, waar veel oudere bewoners het initiatief voor een Nationaal Zorgfonds steunen.

Lees verder
25 februari 2017

SP voor goede oplossing sociale werkvoorziening

Nu de grote gemeenten de Baanstede willen opheffen heeft de gemeente Waterland geen keus dan om op een andere manier de sociale werkvoorziening uit te voeren. Het belangrijkste is dat de mensen een volwaardige baan houden met een passend salaris.

Lees verder

Pagina's